Židovská Olomouc napříč staletími

Dějiny olomoucké židovské komunity sahají hluboko do středověku a provázeny dějinnými zvraty pokračují až do současnosti. Přednáška pojednává o osudech místních Židů v době, kdy žili v hradbách města za tzv. Židovskou bránou, než odtud byli roku 1454 vypovězeni, i v období emancipace a rozkvětu komunity v druhé polovině 19. století, kdy se již jako rovnoprávní občané rozptýlili po celém městě. V rámci přednášky budou představena místa spjatá s židovskou komunitou: např. Někdejší Židovská ulice (dnešní Univerzitní ulice), dnešní Palachovo náměstí, na němž od roku 1897 stála reprezentativní synagoga, a přilehlé ulice, v nichž se nacházely vily nejbohatších investorů a podnikatelů, zejména z řad sladovnických průmyslníků.  

Přednáší Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty UP a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR 
 
* Cyklus 9 přednášek, o jejichž absolvování a složení testu získá frekventant osvědčení. 

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Vodární 6, Olomouc, učebna 14 (přízemí)

Začátek akce

Středa, 17. Duben 2019 - 16:45

Počet hodin

1

Plánovaný počet účastníků

15

Registrace na akci

stefan@olomouc-guide.cz