Certifikace průvodců

Asociace průvodců České republiky přijala profesní standard Průvodce cestovního ruchu, aby vymezila základní kompetence, požadavky na odbornou a jazykovou způsobilost, na celoživotní vzdělávání a etické principy. Asociace průvodců zajišťuje nezávislou, dobrovolnou certifikaci průvodců cestovního ruchu podle tohoto standardu. Členství v asociaci není podmínkou certifikace.

Proces certifikace průvodců cestovního ruchu přispívá ke zvyšování kvality průvodcovských služeb na našem trhu a lepší informovanosti spotřebitele o obsahu a profesionání úrovni průvodcovských služeb.


Z důvodů pandemie covid-19 byla platnost všech vydaných certifikátů prodloužena do konce roku 2022.