Významné návštěvy , důležitá setkání

Olomouc hrála v dějinách Moravy zásadní roli, a to nejen jako opěrný bod přemyslovské moci, zemské hlavní město a sídlo zemských úřadů, sídelní město biskupů a později arcibiskupů či pevnostní město. Jsou s ní take neodmyslitelně spojeny osobnosti, jež Olomouc navštívily nebo v ní pobývaly a významným způsobem zasáhly do politického, společenského a kulturního života své doby. Jejich odkaz je mnohdy živý dodnes a upomínky na jejich působení ve městě stale viditelné. K notoricky známým osobnostem spjatým s Olomoucí patří král Václav III. či císař František Josef I., v kulturní oblasti pak kupříkladu Wolfgang Amadeus Mozart nebo Gustav Mahler. 

Přednáší Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D. pedagog Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  
 
* Cyklus 9 přednášek, o jejichž absolvování a složení testu získá frekventant osvědčení. 

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Vodární 6, Olomouc, učebna 14 (přízemí)

Začátek akce

Středa, 3. Duben 2019 - 16:45

Počet hodin

1

Plánovaný počet účastníků

15

Registrace na akci

stefan@olomouc-guide.cz