Stavební slohy v Olomouci

Jak poznám jednotlivé architektonické slohy? Jak se vyvíjely architektonické formy a jak se vlastně jmenují? A lze chápat souslednost uměleckých slohů jako jakýsi husí pochod? To je několik důležitých otázek, které by v základních obrysech měla přednáška zodpovědět.  Na základě olomouckých staveb bude představen vývoj architektonických forem od raného středověku až po novou dobu. Publikum bude zároveň obeznámeno nejen s největšími uměleckými skvosty v této moravské metropoli, ale mělo by i pochopit, jak důležité je dívat se kolem sebe a objevovat stavby, o kterých se v kompendiích obvykle nepíše.  V kurzu si posluchači osvojí nezákladnější terminologii z dějin umění a naučí se, jak časově a slohově zařadit budovu jen při pouhém pohledu na ni.

Přednáší Mgr. Robert Šrek., historik umění Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a externí pedagog Univerzity Palackého v Olomouci.  
 
* Cyklus 9 přednášek, o jejichž absolvování a složení testu získá frekventant osvědčení. 

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Vodární 6, Olomouc, učebna 14 (přízemí)

Začátek akce

Středa, 27. Únor 2019 - 16:45

Počet hodin

1

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

stefan@olomouc-guide.cz