Praha husitská

600. výročí úmrtí J. Žižky a 590. výročí konce husitských válek 1424-1434-2024

Nahlédněte do doby Václava IV. a jeho polorodého bratra Zikmunda Lucemburského.
Cesta časem o šest století zpátky nás zavádí na počátek revoluce, která vypukla, aby změnila konfesní poměry v českých zemích a aby odčinila mučednickou smrt mistra Jana Husa.
Vydejte se Prahou v jeho šlépějích, stejně jako ve stopách rozvášněného davu, kráčejícího pod rudými korouhvemi s kalichem, s odhodláním defenestrovat.
Místa spojená s Husem, s jeho kolegy duchovními Jeronýmem Pražským,Janem Rokycanou, Janem Želivským, Janem Milíčem a Jakoubkem ze Stříbra, nebo husitskými hejtmany Janem Žižkou, Prokopem Holým a Janem Roháčem z Dubé.
Připomeňte si, co to byly čtyři pražské artikuly, Pražský svaz, stejně jako basilejská kompaktáta.A nezapomeňte: Veritas vincit - pravda vítězí!

...příběhy v souvislostech.
 

sobota 6. dubna 2024, 11:00 hod.
sraz Vrchlického sady, před novou odbavovací halou hl. nádraží v Praze
vstupné: 180 Kč

Nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz.
Potvrzení rezervace po 01.04.2024

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Praha

Začátek akce

Sobota, 6. Duben 2024 - 11:00

Počet hodin

3

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

tomas.kryl@email.cz