Praha husitská

Nahlédněte do doby Václava IV. a jeho polorodého bratra Zikmunda Lucemburského.
Cesta časem o šest století zpátky nás zavádí na počátek revoluce, která vypukla, aby
změnila konfesní poměry v českých zemích a aby odčinila mučednickou smrt mistra
Jana Husa.
Vydejte se Prahou v jeho šlépějích, stejně jako ve stopách rozvášněného davu,
kráčejícího pod rudými korouhvemi s kalichem, s odhodláním defenestrovat.
Místa spojená s Husem, s jeho kolegy duchovními Jeronýmem Pražským,
Janem Rokycanou, Janem Želivským, Janem Milíčem a Jakoubkem ze Stříbra, nebo
husitskými hejtmany Janem Žižkou, Prokopem Holým a Janem Roháčem z Dubé.
Připomeňte si, co to byly čtyři pražské artikuly, Pražský svaz,
stejně jako basilejská kompaktáta.
A nezapomeňte: Veritas vincit - pravda vítězí!
příběhy v souvislostech.
neděle 20. června 2021, 10:45 hod.
sraz Vrchlického sady, před novou odbavovací halou hl. nádraží v Praze
vstupné: 130 Kč
(80 Kč děti 6 – 14 let)
(prohlídka se uskuteční za každého počasí; nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz)

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Praha,, Vrchlického sady

Začátek akce

Neděle, 20. Červen 2021 - 10:45

Počet hodin

3

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

tomas.kryl@email.cz