Praha husitská

Nahlédněte do doby Václava IV. a jeho polorodého bratra Zikmunda Lucemburského. Cesta časem o šest století zpátky nás zavádí na počátek revoluce, která vypukla, aby změnila konfesní poměry v českých zemích a aby odčinila mučednickou smrt mistra Jana Husa. Vydejte se Prahou v jeho šlépějích, stejně jako ve stopách rozvášněného davu, kráčejícího pod rudými korouhvemi s kalichem, s odhodláním defenestrovat. Místa spojená s Husem, s jeho kolegy duchovními Jeronýmem Pražským, Janem Rokycanou, Janem Želivským, Janem Milíčem a Jakoubkem ze Stříbra, nebo husitskými hejtmany Janem Žižkou, Prokopem Holým a Janem Roháčem z Dubé. Připomeňte si, co to byly čtyři pražské artikuly, Pražský svaz, stejně jako basilejská kompaktáta. A nezapomeňte: Veritas vincit - pravda vítězí!

Vstupné 130,-Kč, registrace předem nutná, členové AP ČR mohou v přihlášce uvést své členství

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Vrchlického sady, Praha (sraz před novou odbavovací halou Hlavního nádraží)

Začátek akce

Sobota, 1. Srpen 2020 - 10:45

Počet hodin

3

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

tomas.kryl@email.cz