Praha husitská

Nahlédněte do doby Václava IV. a jeho polorodého bratra Zikmunda Lucemburského. Cesta časem o šest století zpátky nás zavádí na počátek revoluce, která vypukla, aby změnila konfesní poměry v českých zemích a aby odčinila mučednickou smrt mistra Jana Husa. Vydejte se Prahou v jeho šlépějích, stejně jako ve stopách rozvášněného davu, kráčejícího pod rudými korouhvemi s kalichem, s odhodláním defenestrovat. Místa spojená s Husem, s jeho kolegy duchovními Jeronýmem Pražským, Janem Rokycanou, Janem Želivským, Janem Milíčem a Jakoubkem ze Stříbra, nebo husitskými hejtmany Janem Žižkou, Prokopem Holým a Janem Roháčem z Dubé. Připomeňte si, co to byly čtyři pražské artikuly, Pražský svaz, stejně jako basilejská kompaktáta. A nezapomeňte: Veritas vincit - pravda vítězí!

vstupné 130,-Kč

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

sraz Vrchlického sady, před novou odbavovací halou hl. nádraží v Praze

Začátek akce

Sobota, 4. Duben 2020 - 10:45

Počet hodin

3

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

tomas.kryl@email.cz