Poznejte tajemství pražských pomníků

Dozvíte se:  

Co  je vlastně pomník“?  

Seznámíte se s jednotlivými pomníky v Praze, dozvíte se, proč vznikly, jak byly financovány a historii realizace 

 Za zcela zásadní z hlediska pojetí pomníku pokládám období přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy vzniká typ pomníku, jehož cílem je interpretace základního smyslu českých dějin. V tomto ohledu je zajímavý již pomník sv. Václava. Vrcholem tohoto směřování pak jsou pražské secesní pomníky Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí a pomník F. Palackého na stejnojmenném náměstí. V podobném duchu je pak nutno hodnotit i jednu neuskutečněnou akci, a sice pomník nebo památník na Bílé hoře. 

Z hlediska historie pomníku jako druhu umělecké tvorby je jakási krize pomníku zaznamenatelná ve dvacátých letech dvacátého století a zhmotněná Šaldovým článkem „Mor pomníkový“. Tato situace se do značné míry promítá i do soutěží na pomník nebo památník na Vítkově. Také tato problematika se v přednášce objeví.

Zajímavé v tomto ohledu je,  že pomníky vzniklé v období první republiky, a to včetně těch zničených za německé okupace, jsou víceméně klasického „myslbekovského“ typu. Rehabilitace tohoto typu pomníku pak je typická i pro období po druhé světové válce. Jedinou výjimkou je dnes již neexistující pomník J. V. Stalina, který se snažil jeho postavu interpretovat v nejširších souvislostech.

Pomníky vzniklé po změně režimu v roce 1989 jsou víceméně dvojího typu: buď „klasické“, nebo v různých experimentálních formách často kolísajících mezi pomníkem a památníkem.

Přednáší PhDr. Rudolf Pošva, CSc, cena 400 Kč
(obdržíte bohatou prezentaci na CD)

 

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová

Místo konání

TYRKYS, Na Moráni 1957/5, Praha 2

Začátek akce

Středa, 24. Říjen 2018 - 17:15

Počet hodin

3

Plánovaný počet účastníků

15

Registrace na akci

jolana@tyrkys.cz , 602 204 123 (sms)