Pavel Šopák: Město zítřka - Olomouc v letech 1918 - 1938

Historik umění Pavel Šopák představí meziválečnou Olomouc ve dvou ohledech: jako reálné jeviště architektonických realizací, které svou formou ukazují směrem k budoucnosti, i jako prostor k úvahám, jak by mohlo město a jeho společnost vypadat, aby překonalo tíhu minulosti. Situace Olomouce se v mnoha ohledech potkává se situací Ostravska – jakkoliv odlišné sociálně, politicky i národnostně bylo limitováno týmiž vnějšími aspekty, které omezovaly rozvoj hanácké metropole. Prostor pro originální srovnání přináší kniha Město zítřka. Olomouc a Ostrava 1918–1938: architektura a urbanismus.

 

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské nám. 3

Začátek akce

Pondělí, 30. Březen 2020 - 18:00

Počet hodin

1

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

tomas.kryl@email.cz