Olomoucká (arci)diecéze v dějinném vývoji

Fenomén církevní organizace stojí již u počátků dějin Olomouce, je jednou z utvářejících charakteristik města a jeho prostředí. Přednáška pojednává o dějinách olomouckého (arci)biskupství a je zaměřena nejen na jednotlivé momenty jeho vývoje, ale také na jednotlivé funkce biskupů v moravské i středoevropské společnosti: mluví o funkci politické, mecenátu biskupů, funkci jejich dvora v moravské společnosti, ekonomické síle biskupství a jeho držav, manském systému olomouckých biskupů. Tento vývoj měl velký vliv nejen na život města, ale i na vznik a podobu mnoha památek, jak na to bude upozorněno v průběhu výkladu. 

Přednáší Mgr. ThLic. Tomáš Parma, Ph.D., církevní historik a pedagog Katedry církevních dějin Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  
 
* Cyklus 9 přednášek, o jejichž absolvování a složení testu získá frekventant osvědčení. 

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Vodární 6, Olomouc, učebna 14 (přízemí)

Začátek akce

Středa, 20. Březen 2019 - 16:45

Počet hodin

1

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

stefan@olomouc-guide.cz