Olomouc - pevnostní město

Olomouc je městem s bohatou fortifikační historií. Přednáška bude sledovat klíčové milníky, které přímo souvisejí s opevňováním Olomouce a které budou zasazeny do celoevropského politického vývoje. Stranou ovšem nezůstane ani seznámení s dochovanými fortifikačními prvky a se současným stavem bádání, památkovou péčí a praktickým využitím vojenských objektů.  

Přednáší doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. pedagog Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  
 
* Cyklus 9 přednášek, o jejichž absolvování a složení testu získá frekventant osvědčení

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Vodární 6, Olomouc, učebna 14 (přízemí)

Začátek akce

Středa, 10. Duben 2019 - 16:45

Počet hodin

1

Plánovaný počet účastníků

15

Registrace na akci

stefan@olomouc-guide.cz