Olomouc - mocenské centrum Moravy

Asi každý návštěvník Olomouce vnímá, že se ocitl ve městě s bohatou minulostí. Málokdo si ovšem uvědomí, že prochází bývalým centrem Moravy, ve kterém se koncentrovala světská i duchovní moc. Olomouc patřila k významným centrům již v dobách Velké Moravy. Po turbulencích konce 10. a počátku 11. století, kdy Moravu definitivně získal rod Přemysla Oráče, se Olomouc stala nejvýznamnějším mocenským centrem Moravy. Olomouc spolu se zhruba severní polovinou Moravy vytvářela takzvané údělné knížectví moravských Přemyslovců (další se nacházela v Brně a Znojmě), ale od roku 1063 se také stala centrem obnoveného biskupství.  Přednáška se bude zabývat jak těmito historickými událostmi, tak také areálem přemyslovského hradu, který se stal od episkopátu Jindřicha Zdíka duchovním i světským centrem Moravy.

Přednáší PhDr. Tomáš Somer, Ph.D., historik a pedagog Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  
 
* Cyklus 9 přednášek, o jejichž absolvování a složení testu získá frekventant osvědčení. 
 
 

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Vodární 6, Olomouc, učebna 14 (přízemí)

Začátek akce

Středa, 6. Březen 2019 - 16:45

Počet hodin

1

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

stefan@olomouc-guide.cz