Olomouc arcibiskupská

Fenomén moci a vlády olomouckých biskupů a arcibiskupů jako církevních 
a světských knížat, kancléřů českých králů a rádců římských císařů.
Osudy duchovních vládců Moravy, jejich odkaz, stavby, paláce, chrámy, které po sobě zanechali, jedinečné umělecké předměty a díla, 
která pořídili a zaplatili.
Rituály voleb a intronizací, dědictví, světci, privilegia, obřady, zvyky 
a tradice nejstarší diecéze na území České republiky s výjimečným postavením v rámci celé střední Evropy.

...příběhy v souvislostech.

neděle 2. dubna 2023, 13:30 hod.

sraz před budovou tržnice v Aksamitově ulici
vstupné: 120 Kč

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Olomouc, Aksamitova ul.

Začátek akce

Neděle, 2. Duben 2023 - 13:30

Počet hodin

2

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

tomas.kryl@email.cz