Mystéria pražských klášterů I.

MYSTÉRIA PRAŽSKÝCH KLÁŠTERŮ I.
u příležitosti 1030. výročí založení břevnovského kláštera


Kláštery jako centra kontemplace, pastorace, askeze, střediska vzdělanosti i
významné hospodářské jednotky.
Seznamte se s ohnisky šíření křesťanství raného a vrcholného středověku.
Rozšifrujte význam tajemných zkratek OSB, OPraem, OCarm nebo OSA.
Zjistěte, ve kterém klášteře vystavují jako mumii svoji matku představnou,
kde mají nejstarší pivovar u nás, kde zase nejstarší českou klášterní knihovnu.
Navštivte biblickou horu Sion, poznejte dva nejstarší kláštery u nás, též místo,
kde žily koronátorky českých královen a odhalte, které řády si mohly dovolit
angažovat legendárního mistra vrcholného baroka K. I. Dientzenhofera.
Díl I.: z Břevnova přes Hradčany na Malou Stranu

...příběhy v souvislostech.

sobota 27. května 2023, 14:15 hod.
sraz u kostela sv. Markéty břevnovského kláštera
vstupné: 170 Kč
(prohlídka se uskuteční za každého počasí, nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz)

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Praha, Markétská 1

Začátek akce

Sobota, 27. Květen 2023 - 14:15

Počet hodin

3

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

tomas.kryl@email.cz