Louny a Cítoliby ZRUŠEN

Louny, tedy město Lúny (Měsíce) se nazývá také Perla na řece Ohři. Prohlídka s historičkou Lenkou Mandovou nám přiblíží práce hutě Benedikta Rejta, hradby, židovskou čtvrť a Kotěrovu dělnickou kolonii. Z Loun pocházeli Hilbertové, Vrchlický, studoval tam Biebl. Nedaleko Loun jsou Cítoliby s bývalým panstvím Pachtů z Rájova, kteří provozovali v době klasicismu slavnou zámeckou kapelu. Z původního souboru Braunových barokních plastik se dodnes zachovalo několik děl. Návrat kol. 17:00 h. Cena 500 Kč.

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

PhDr. Stanislav Voleman

Místo konání

Praha, Hlavní nádraží (parkoviště nad odbavovací halou)

Začátek akce

Úterý, 22. Září 2020 - 9:00

Počet hodin

6

Plánovaný počet účastníků

30

Registrace na akci

Mobil 603 492 300