Louny a Cítoliby

Louny, tedy město Lúny (Měsíce) se nazývá také Perla na řece Ohři. Prohlídka s historičkou Lenkou Mandovou nám přiblíží práce hutě Benedikta Rejta, hradby, židovskou čtvrť a Kotěrovu dělnickou kolonii. Z Loun pocházeli Hilbertové, Vrchlický, studoval tam Biebl. Nedaleko Loun jsou Cítoliby s bývalým panstvím Pachtů z Rájova, kteří provozovali v době klasicismu slavnou zámeckou kapelu. Z původního souboru Braunových barokních plastik se dodnes zachovalo několik děl. Odjezd v 8:00 h od Hlavního nádraží Praha. Návrat do 18 h. Cena 650 Kč.

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

PhDr. Stanislav Voleman

Místo konání

Louny a Cítoliby

Začátek akce

Středa, 15. Září 2021 - 8:00

Počet hodin

8

Plánovaný počet účastníků

30

Registrace na akci

S. Voleman, info@voleman.cz, tel 603492300