Kilián Ignác Dientzenhofer

Pražský architekt a stavitel, pátý syn Kryštofa Dientzenhofera, Kilián Ignác Dientzenhofer (1689–1751) navštěvoval jezuitské gymnázium na Malé Straně, po jeho ukončení studoval na pražské univerzitě filozofii a matematiku. U otce se vyučil stavitelství, kolem roku 1707 odešel do Vídně, kde se seznámil s tvorbou J. L. Hildebrandta. Samostatně začal působit před rokem 1720. Vyprojektoval mimořádné množství kostelů, kaplí, klášterních i palácových staveb, které jsou originálními variacemi na dynamické koncepty pozdně barokní architektury.

Další přednáška z cyklu Architekti českého baroka, prezentovaná doc. Mgr. Martinem Pavlíčkem, Ph.D., pedagogem Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Akce se koná v Arcidiecézním muzeu Olomouc, Václavské náměstí 3. www.olmuart.cz. Spojení MHD: tram 2, 3, 4, 6 – zastávka „U Dómu“
Asociace průvodců zařadila přednášku mezi akreditované akce programu certifikace průvodců v délce 1,5 hodiny.
Přihlášky na mailové adrese: tomas.kryl@email.cz

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Začátek akce

Středa, 2. Květen 2018 - 19:00

Počet hodin

2

Plánovaný počet účastníků

10

Registrace na akci

tomas.kryl@email.cz