Historie církevních řádů v Olomouci

Komunity církevních řádů tvořily významnou součást olomoucké městské společnosti. Ať už se jednalo o bohatou premonstrátskou kanonii Hradisko s poutním kostelem na Svatém Kopečku, jezuitskou kolej s přidruženou univerzitou, či konventy žebravých řádů, všechny tyto kláštery se podílely nejen na náboženském, ale i na kulturním a hospodářském životě města. Přednáška nastíní vývoj řeholních institucí v Olomouci a přiblíží jejich roli v životě měšťanů a na vybraných momentech ukáže, jakým způsobem kláštery ovlivňovaly dění ve městě.

Cyklus 9 přednášek, o jejichž absolvování a složení testu získá frekventant osvědčení

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Vodární 6, Olomouc, učebna 14 (přízemí)

Začátek akce

Středa, 27. Březen 2019 - 16:45

Počet hodin

1

Plánovaný počet účastníků

15

Registrace na akci

stefan@olomouc-guide.cz