Brno lucemburské

BRNO LUCEMBURSKÉ
U příležitosti 700. výročí narození markraběte Jana Jindřicha 1322-2022
Patrně největšího mocenského, politického a hospodářského rozmachu se Brno dočkalo na přelomu 14. a 15. století za panování příslušníků lucemburské dynastie. Už samotný fakt, že si moravský markrabě Jan Jindřich vybral za svou rezidenci právě jihomoravskou metropoli, vedl k mnohostrannému rozvoji a růstu prestiže. Korunu všemu pak nasadil jeho syn Jošt, když se mu podařilo být zvolen římskoněmeckým králem. Nechte si ukázat Brno éry Lucemburků s hrady Špilberkem a Veveří, s jejich rodovými nekropolemi i stavbami, listinami a uměleckými díly, mj. Svatotomášskou madonou, jimiž město nadali.
...příběhy v souvislostech.
neděle 19. června 2022, 11:00 hod.
sraz u kostela Nejsvětější Trojice v Božetěchově ul. v Králově Poli
vstupné: 120 Kč
(90 Kč děti 6 – 14 let)
Mějte, prosím, s sebou jízdenku na MHD.
(prohlídka se uskuteční za každého počasí, nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz)

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Brno - Královo Pole

Začátek akce

Neděle, 19. Červen 2022 - 11:00

Počet hodin

2

Plánovaný počet účastníků

30

Registrace na akci

tomas.kryl@email.cz