BRNĚNSKÉ KLÁŠTERY

u příležitosti 700. výročí založení starobrněnského kláštera

Brno – město klášterů a monasterií, Brno – město řeholím zaslíbené.
Zjistěte, kdo je to je opat, převor, kvadrián nebo terciář; rozšiřte si slovník i o pojmy refektář, dormitář či klauzura.
Seznamte se s mnichy a řeholními kanovníky, jejich spiritualitou i s jejich mecenáši, podporovateli a dobrodinci, stejně jako se zakladateli klášterů šlechtickými i královskými.
Našimi průvodci budou abbé Josef Dobrovský, pater Martin Středa,
kardinál František z Dietrichsteina, hrabata ze Schrattenbachu, J. G. Mendel, Bohumil Hrabal, Leoš Janáček nebo královna Eliška Rejčka.

…příběhy v souvislostech.

neděle 28. května 2023, 11:00 hod.
sraz v Zábrdovické ulici u kostela Nanebevzetí PM vojenské nemocnice
vstupné: 140 Kč

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

Asociace průvodců ČR

Místo konání

Brno

Začátek akce

Neděle, 28. Květen 2023 - 11:00

Počet hodin

2

Plánovaný počet účastníků

20

Registrace na akci

tomas.kryl@email.cz