Blahořečení a svatořečení Jana Nepomuckého – slavnost jako důležitý projev barokní kultury

Telefonujte na:  602 204 123, pište na:  kurzy@tyrkys.cz

Dozvíte se: 

  • Proces blahořečení sv. Jana Nepomuckého, který započal roku 1715 pod patronací nového pražského arcibiskupa Františka Ferdinanda Khünburga, byl pokračováním snah předchozích generací českých církevních činitelů. V tomto procesu šlo podle instrukcí arcibiskupa Khünburga hlavně o prokázání „nepamětné úcty“ k tomuto světci. Byla sestavena beatifikační komise, která jednala od léta 1715.  Jednání zmíněné komise vyvrcholilo v květnu 1720 předáním nepomucenských akt papežské kurii. K samotné beatifikaci pak došlo 19. 3. 1721. Praha pak oslavila Janovo blahořečení velkolepou slavností 4. 7. 1721, jejímž vrcholem bylo slavné procesí, kterého se zúčastnila i císařovna Alžběta Kristýna. 
  • Proces kanonizace Jana Nepomuckého začal proti obvyklým pravidlům papežské kurie (povinná pomlka po beatifikaci byla 10 let) jejím souhlasem již roku 1722. Soudní tribunál při pražském arcibiskupství začal fungovat již od dubna roku 1723. V únoru roku 1725 skončily výslechy svědků, přičemž kanonizační protokoly byly poslány do Říma uprostřed léta tohoto roku.
  • 19. března na svátek sv. Josefa roku 1729 byl Jan Nepomucký v římské bazilice S. Giovanni in Laterano slavnostně kanonizován. Již římská kanonizace byl velký svátek, jehož oslava byla spojena i s náročnou výzdobou této staroslavné baziliky. 
  • Vrcholem českého baroka pak rozhodně byly velkolepé oslavy Janovy kanonizace v Praze ve dnech 9. – 16. října 1729. Barokní oslavy a slavnosti byly spojením snad všech uměleckých oborů, počínaje hudbou, divadlem a mluveným slovem po všechny výtvarné obory, jejichž dílem byly obrovské oslavné architektury vytvořené ovšem z netrvanlivých materiálů. Barokní slavnosti tak byly typickým příkladem nehmotného kulturního dědictví.
  • Dochovala se celá řada popisů těchto slavností, ale jejich nádhera a hloubka účinku na tehdejší lidi jsou těžko sdělitelné a tím i pro člověka 21. století stěží uchopitelné. 

Přednáší:  PhDr. Rudolf Pošva, CSc. historik umění, zkušený průvodce.
Přednáška je vhodná i pro velmi pokročilé zájemce a znalce historie. 

Koná se:  13. února 2023 (pondělí) od 17:30 do 19:30 hodin 

Probíhá hybridní formou - SOUČASNĚ
Výuka v učebně:
Španělská 770/2, Praha 2 - jen pár kroků od Národního muzea (Václavské náměstí)
ON LINE výuka: v reálném čase na platformě ZOOM - je to velmi jednoduché, vidíme se, slyšíme se. 
Sami si vyberete, která forma studia Vám více vyhovuje.

Cena: 399 Kč zahrnuje (vlastní přednášku, prezentaci, osvědčení o abslolvování) 

Rezervujte si místo včas! Malé skupiny studentů - počet míst je omezen!
https://www.tyrkys.cz/akce/blahoreceni-a-svatoreceni-jana-nepomuckeho-8211-slavnost-jako-dulezity-projev-barokni-kultury-nep2-2023.html
 

Detaily akreditované akce

Odborný garant akce

TYRKYS - PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová

Místo konání

TYRKYS, Španělská 770/2, Praha 2 nebo ON LINE přes ZOOM

Začátek akce

Pondělí, 13. Únor 2023 - 17:30

Počet hodin

2

Plánovaný počet účastníků

8

Registrace na akci

jolana@tyrkys.cz, telefon 602 204 123